Leendert Bikker

Leendert Bikker (1963) “Communicatieman pur sang” is sinds 2004 oprichter en aanvoerder BIKKER & Company te Rotterdam, de werkplaats voor vernieuwing, verbeelding en versnelling.
Hij was algemeen directeur en oprichter van het communicatieadviesbureau BIKKER Communicatie Groep B.V. en van het  eerste commerciële airtaxi-bedrijf in Europa, BIKKAIR B.V. te Rotterdam (2006-2008), dat hij samen met zijn zoon Bas heeft opgezet.

In 1999 heeft Bikker zijn bedrijf BIKKER Communicatie Groep B.V. verkocht aan Euro RSCG Worldwide in New York, waarvan hij tot 2004 lid van de Raad van Bestuur is geweest.
Opleidingen: Academie voor Journalistiek en executive courses Harvard.
Dit bestuurslid heeft zijn agenda vol met nevenfuncties. Hij vind het belangrijk om met meer bezig te zijn dan zijn eigen onderneming: “Ik wil niet als consument door het leven gaan. Als je het kan, heb je de plicht om iets te doen voor de samenleving.”

Nevenfuncties: Bestuur & toezicht

2009 – heden: Voorzitter EDBR; Economic Development Board Rotterdam
2009 – heden: Vice-voorzitter International Advisory Board Rotterdam
2009 – heden: Voorzitter Raad van Commissarissen Erasmus Universiteit,  Corporate Communications   Centre B.V.,  Rotterdam
2009 – heden: Lid Raad van Commissarissen FunX
2007 – heden: Lid bestuur Stichting Ronald McDonald Sophia – Rotterdam
2006 – heden: Lid Raad van Toezicht Vrije Universiteit, VU medisch centrum en de Christelijke Hogeschool Windesheim – Amsterdam
2005 – heden: Lid bestuur Stichting CHIO – Rotterdam

Afgesloten nevenfuncties/ Kennisachtergrond:

1998 – 2008: Oprichter en voorzitter bestuur Stichting Zin in Werk, klooster voor zingeving – Vught
2004 – 2008: Voorzitter Raad van Commissarissen VDM Dataview Groep B.V. – Rotterdam
2005 – 2007: Voorzitter Adviescommissie Beoordelingen Medefinanciering Ministerie van Buitenlandse Zaken – Den Haag
2004 – 2007: Lid Taskforce Handicap en Samenleving Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Den Haag
2004 – 2007: Voorzitter bestuur Vereniging Vrije Universiteit Windesheim – Amsterdam
2003 – 2007: Voorzitter bestuur Landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee – Harlingen
1998 – 2006: Voorzitter Raad van Commissarissen Blauw Research Groep B.V. – Rotterdam
2000 – 2006: Lid en voorzitter Raad van Toezicht Nederland Kennisland – Amsterdam
2000 – 2004: Lid bestuur The Reputation Institute – New York
2000 – 2004: Voorzitter Raad van Toezicht Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking – Den Haag
2001 – 2003: Lid Raad van Commissarissen The Maitland Consultancy – London
2001 – 2003: Lid Raad van Commissarissen ABC Agentür für Kommunikation – Düsseldorf
2001 – 2003: Lid Raad van Commissarissen BNL Information Oy – Helsinki
2000 – 2003: Voorzitter Raad van Commissarissen Uitgeverij Bentota/Ode – Rotterdam
1994 – 2000: Lid dagelijks bestuur Vereniging VNO-NCW – Den Haag
1994 – 1998: Lid bestuur Stichting Maatschappij en Onderneming – Den Haag
1994 – 1998: Voorzitter Vereniging Jong Management VNO-NCW – Den Haag