WOENSDAG 13 MAART 2019

WELKOM IN DE VERBOUWDE LEGENDARISCHE TOREN VAN KPN, AAN DE VOET VAN DE ERASMUSBRUG!

010 isn’t just a code

Op bezoek bij de makers van Rotterdam’s populairste bijnaam

 

Welke bedrijven zijn het meest vervlochten met het DNA van de stad Rotterdam? Stel deze vraag aan een willekeurige voorbijganger op de Blaak of Coolsingel en hij zal onherroepelijk de welbekende usual suspects oplepelen: Verolme, Shell, Pakhoed, Bram Ladage, Spido, Unilever of wellicht Diergaarde Blijdorp. Telecomprovider KPN komt veelal niet in dit rijtje voor. Want hoewel KPN een prachtig kantoorpand bestiert aan de zuidelijke voet van de Erasmusbrug, wordt de telecomprovider eerder met heel Nederland, dan specifiek met Rotterdam geassocieerd. Vreemd eigenlijk, want de sporen die het bedrijf in de Rotterdamse stadscultuur naliet liggen dieper dan de glasvezelkabels die de noordelijke en zuidelijke maasoevers met elkaar verbinden.

 

Het begon allemaal met een de ambitie van KPN’s voorzaat PTT mensen sneller, beter en vooral gemakkelijker met elkaar te verbinden. Tot 1958 moest iedereen die een vriend, familielid of zakenrelatie in Rotterdam wilde bellen het vijfcijferige kengetal 01800 gebruiken om de Maasstad te bereiken. Dat moest toch een stuk simpeler kunnen, zo veronderstelden de technici van de PTT. Daarom maakte het bedrijf in april 1958 bekend te gaan experimenteren met een nieuw kengetal voor Rotterdam: 010. De test met het nieuwe kengetal verliep naar tevredenheid en de vereenvoudiging van de telefonische verbinding met de tweede stad van Nederland werd een jaar later permanent. Dat deze simpele numerieke innovatie zou worden omarmd als een koosnaam voor de gehele stad Rotterdam kon niemand toen nog bevroeden. En toch is het zo, want ruim 60 jaar later is 010 een begrip, een merk en een motto geworden dat niet meer is weg te denken uit het Rotterdamse straatbeeld. 010 Bikes, 010-Magazine, nieuwbouwproject 010XL, paintball 010, 010 Fysio, 010 Duurzaam, Museumnacht 010, en ga zo maar door. De naam van de razend populaire kledinglijn ‘010 isn’t just a code’ verwoordt de opmerkelijke status van het kengetal misschien wel het best: 010 is niet zomaar een kengetal, het is een numerieke totempaal die heel Rotterdam – van het bedrijfsleven tot de voetbaltribunes – vol trots omarmt. Alleen al hierom verdient KPN een plek in de erelijst van bedrijven die innig met de havenstad zijn verbonden. Maar er is meer, zo bleek tijdens de bijeenkomst van de Kennissenclub, die op 13 maart plaatsvond in KPN’s recentelijk verbouwde kantoor op de Kop van Zuid. Daar werden onze clubleden met alle egards ontvangen door regiodirecteur Zuid-Nederland Anja de Vos - Biemans, chief information security officer Jaya Baloo en CFO Jan Kees de Jager.

 

De Link

De Link is de naam waarmee haar verbouwde hoofdkantoor sinds november 2018 door het leven gaat. De naam is een subtiele verwijzing naar de dienst die het bedrijf sinds jaar en dag kenmerkt: het tot stand brengen van verbindingen. Het bestaande gebouw van architect Renzo Piano is uitgebreid met een glazen terminal van ongeveer 2.800 vierkante meter. Hier bevinden zich verschillende vergaderruimtes, een bedrijfsrestaurant, een KPN winkel en een restaurant van de keten Happy Italy. Tevens is er een auditorium verrezen met 250 zitplaatsen en een spectaculair uitzicht op de Erasmusbrug en de skyline van Rotterdam. Op deze imponerende locatie ontving Anja de Vos haar gasten met een warm welkomstwoord waarin ze het omvangrijke dienstenpakket en de ambities van de provider nog eens kort en bondig samenvatte: “KPN investeert sinds jaar en dag in de BV Nederland, zowel in de grond als in de lucht. In de grond investeren wij in vaste verbindingen, zoals glasvezelkabels en in de lucht richten wij ons op mobiele netwerken, zoals het 4G netwerk en, binnenkort, het 5G netwerk. Al met al kun je dus stellen dat connectiviteit nog steeds onze core business is.” Naast de verbouwing van het hoofdkantoor, is de leiding van de telecomprovider ook in andere handen gekomen, zo stelde De Vos: “Sinds een jaar hebben wij een nieuwe CEO, de Italiaan Maximo Ibarra. Ibarra is jong en ambitieus en dat vertaalt zich in onze strategie. Zo hebben wij de ambitie om de komende 3 jaar 1 miljoen huishoudens van een glasvezelkabelaansluiting te voorzien. Oftewel, met de komst van onze nieuwe CEO waait er een andere wind door het bedrijf, maar daar waren we naar mijn mening ook wel aan toe.” Na haar korte introductie sneed de directeur het thema van de bijeenkomst aan. Een thema dat door de perikelen omtrent Huawei niet aan actualiteit ontbrak: “Wanneer je, zoals KPN, een A-merk bent op het gebied van connectiviteit dan wordt er terecht van je verwacht dat de verbindingen die jij legt veilig zijn. De openbare orde en veiligheid is tenslotte mede afhankelijk van goede en veilige verbindingen. Als er volgend jaar 100.000 man voor het stadhuis staan, omdat Feyenoord weer kampioen is geworden, is het aan ons om te zorgen dat er optimaal mobiel bereik is, door het plaatsen van een tijdelijke mast, zodat iedereen met elkaar en met thuis kan communiceren, foto’s en filmpjes kan maken en natuurlijk versturen. En wij moeten er niet alleen voor zorgen dat die verbindingen goed werken, maar willen natuurlijk ook dat de informatie die over deze verbindingen wordt uitgewisseld veilig is. En daar gaan we het vanavond over hebben.”

 

Jaya Baloo

“Jullie vinden het toch geen probleem wanneer ik Nederlands en Engels door elkaar praat? Ik ben namelijk van origine Amerikaans and old habits die hard.” KPN’s  cybersecurity expert Jaya Baloo wachtte het antwoord niet af. Wat volgde was een razend interessant betoog waarin Baloo de risico’s van de op handen zijnde ‘Internet of Things’ stapsgewijs voor het voetlicht bracht: “In een wereld waar alle apparaten met elkaar verbonden zijn, is een zwakke schakel genoeg om enorme schade aan te richten. Dat geldt voor je woning, maar ook voor bedrijven of de kritieke infrastructuur van een land, zoals elektriciteitscentrales en de drinkwatervoorziening. Bottom line: apparaten zijn kwetsbaar en hackers liggen altijd op de loer om deze kwetsbaarheid uit te buiten. Het is dan ook erg belangrijk dat wij alles op alles zetten om dit soort aanvallen onmogelijk te maken. Maar dat is helaas makkelijker gezegd dan gedaan. Malware groeit exponentieel, terwijl de middelen waarmee wij ons tegen malware kunnen verdedigen slechts een lineaire groei doormaken. Het is dus erg lastig bij te houden. En het ziet er niet naar uit dat hier in de nabije toekomst verandering in komt. Zo wordt er op dit moment een quantumcomputer ontwikkelt die in staat zal zijn om vrijwel alle inscripties te ontcijferen.”

Baloo schetste een zorgwekkend beeld van een steeds complexer wordende wereld waarin zowel statelijke als non-statelijke actoren elkaar met steeds geraffineerdere technologieën te lijf gaan. Deze cyberwarfare escalatie is een directe bedreiging voor ons geld, onze veiligheid en – last but not least – onze democratie, zo stelde de cybersecurity expert. Net op het moment dat de zaal op het punt stond om zich naar de kade te begeven en hun smartphones en masse in de Maas te smijten, kreeg Baloo’s betoog een andere wending: “Het goede nieuws is dat Nederland voorop loopt in de ontwikkeling van technologieën, zoals de quantumcomputer. Met name de TU Delft speelt hier een grote rol. En KPN zit gelukkig ook niet stil. Zo zijn wij op dit moment druk bezig om een nieuw soort infrastructuur te ontwikkelen die, ondanks de disruptieve mogelijkheden van de quantumcomputer, onze communicatienetwerken veilig kunnen houden. Uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar een adequate verdediging creëren, waarbij we ons focussen op de belangrijkste dingen in onze samenleving: kritieke infrastructuur, ons monetaire stelsel, het bedrijfsleven en ons democratisch bestel. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we samenwerken en dat gebeurt gelukkig ook. Zo zit ik regelmatig met de experts van onze concullega’s om de tafel om gezamenlijk deze risico’s aan te pakken. De enige structurele oplossing is echter te vinden in het doorbreken van deze digitale wapenwedloop. We moeten van cyber warfare naar cyber peace; deëscalatie dus, want the only winning move is not to play!”

 

Jan Kees de Jager

Terwijl Baloo haar betoog afsloot, arriveerde de laatste spreker in het auditorium: oud minister van Financiën en de huidige CFO van KPN Jan Kees de Jager. De Jager maakte van zijn spreektijd gebruik om het publiek te wijzen op de bijzondere band die KPN met de stad Rotterdam onderhoudt: “Rotterdam is een industriële en ondernemende stad en dat is een goede match met een bedrijf dat midden in de samenleving staat, zoals KPN. Deze bijzondere relatie is onder meer bestendigd doordat KPN, samen met het Havenbedrijf, de eerste was die zich op de Kop van Zuid vestigde. En dan te bedenken dat we eigenlijk naar de Prins Alexanderpolder wilden. Achteraf gezien is het natuurlijk de juiste keuze geweest om hierheen te komen, want de Kop van Zuid heeft zich tot een bruisend, dynamisch stadsdeel ontwikkeld. Het is mooi dat onze komst daar een bijdrage aan heeft geleverd.”

De Jager maakte eveneens van de gelegenheid gebruik om de belangrijke rol die KPN toedicht aan netwerkmodernisatie onder de aandacht te brengen: “De telecomwereld beweegt razendsnel en voor KPN, die over veruit de meeste particuliere en zakelijke klanten van Nederland beschikt, is het een dagelijkse uitdaging om ervoor te zorgen dat wij voorop blijven lopen. Dat doen we onder meer door te blijven investeren en onze diensten continue te verbeteren. Zo beginnen wij dit jaar met het uitrollen van een compleet nieuw netwerk dat geschikt is voor 5G, zodat wij, zodra de overheid daar toestemming voor geeft, met één druk op de knop onze klanten kunnen bedienen met deze technologie. Tijdig inspelen op baanbrekende technologische innovaties op communicatiegebied kenmerkt KPN en daar zijn wij ook erg trots op. Regeren is vooruitzien, tenslotte.”

 

Koninklijke PTT Nederland

De avond in het vernieuwde hoofdkantoor van KPN Nederland gaat de geschiedenisboeken in als een uiterst interessante en onderhoudende bijeenkomst. Anja de Vos, Jan Kees de Jager en de bevlogen lezing van Jaya Baloo gaven een goed beeld van het reilen en zeilen van een van de belangrijkste organisaties die ons land rijk is. De diensten van Koninklijke PTT Nederland speelden en spelen tenslotte een cruciale rol in de ontwikkeling van ons land als vooraanstaande handelsnatie. Een goede deal sluit je nu eenmaal niet met rooksignalen; daar zijn goede, veilige en betrouwbare verbindingen voor nodig.

In deze tumultueuze tijd, waarin geopolitieke verhoudingen op drift zijn geslagen en kwaadwillenden met state-of-the-art technologieën onze bankrekeningen, bedrijfsgeheimen en vitale infrastructuur bedreigen, is het van cruciaal belang dat een grote speler als KPN verantwoordelijkheid neemt en de krachten bundelt met collega telecomproviders en de overheid. Want, zoals Jaya Baloo al treffend onderstreepte, alleen intensieve samenwerking kan ons beschermen tegen de gevaren die op de loer liggen. En dat is niet geheel onbelangrijk voor een stad waarvan het bestaansrecht innig is vervlochten met de werking van sluizen, pompstations en waterkeringen. Het moge duidelijk zijn: zoals 010 meer is dan een kengetal, is KPN meer dan een specialist op het gebied van data -en telecommunicatie. Veel meer.

terugblik evenementen

terugblik evenementen