over de kennissenclub

De Kennissenclub is dé denktank van ondernemend Nederland.
Voor beslissers uit de top van het bedrijfsleven.
Alle branches zijn vertegenwoordigd.

 

Wat maakt de Kennissenclub anders? Wat is de meerwaarde?

Bekijk onderstaande interview met Wim van Sluis, directeur Kennissenlcub

en met de leden van de Raad van Advies

Hét ondernemende & Internationale Kennissennetwerk “Het Meervoud van kennis is… Kennissen!”

 

Kennis delen om van elkaar te leren staat bij een ieder hoog in het vaandel. De Kennissenclub is dé denktank van ondernemend Nederland. Het kan anders in Nederland, het kan beter, want Nederland is ondernemend!

 

De Kennissenclub draagt bij aan de economische ontwikkeling van het Nederlandse en internationale bedrijfsleven.

 

HET VERSCHIL MAKEN

De ambitie van de kennissenclub is om mede een platform te bieden aan de Economic Development Board Netherlands (EDBN); het platform van en door ondernemers uit allerlei sectoren die thema gericht de Nederlandse overheid en organisaties van advies dient op het gebied van het inrichten van de Nederlandse maatschappij, mede op basis van internationale inzichten en adviezen. De kloof tussen politiek, ambtenarij, zelfstandige bestuursorganen en ondernemers kan worden gedicht door een intensieve samenspraak over (toekomstig) beleid en de uitvoering daarvan, gericht op het versterken van de welvaart en het welzijn van en in Nederland.

 

Succesvol ondernemerschap kan niet zonder een netwerk met waardevolle kennissen! De Kennissenclub organiseert rondom verschillende thema’s unieke bijeenkomsten en events waarin ontspannen sfeer ervaring- en kennisuitwisseling centraal staan.

 

De Kennissenclub is de ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven en een ondernemende publieke dienstverlening waar kennisdelen een voorsprong op de concurrentie biedt op weg naar een duurzame excellente bedrijfsvoering van uw organisatie. Een vertrouwde sfeer waar u kunt klankborden met gelijkgestemden op het gebied van ondernemen maar ook uw opinies over politiek en de publieke dienstverlening kunt afstemmen met beleidsmakers en bestuurders. Een club waar plezier in het ondernemen voorop staat in welke organisatie u ook werkzaam bent.

 

Welkom in ons exclusieve Kennissennetwerk waar u zich thuis voelt en waar u juist wel met uw hoofd
boven het maaiveld uit kunt steken! Dé denktank die staat voor wederzijds vertrouwen, professionaliteit, veel- zijdigheid, flexibiliteit en dynamiek! De Kennissenclub is een ondernemersnetwerk van bedrijven, waarvan slechts de topleiding lid kan worden.

 

Naar onze ervaring en overtuiging kunnen ondernemers uit de industrie, de creatieve en zakelijke dienstverlening, de kunst, de sport en de cultuur samen met beleidsbepalers en uitvoerders het verschil maken in Nederland over (vermeende) sociale, politieke en culturele grenzen heen.
Succesvol ondernemerschap kan niet zonder een netwerk met waardevolle kennissen!

 

De Kennissenclub organiseert rondom verschillende thema’s unieke bijeenkomsten en events waarin in ontspannen sfeer ervaring- en kennisuitwisseling centraal staan.

Ik wil graag een Kennismakingsgesprek

aankomende evenementen terugblik evenementen